com.tr

com.tr uzantılı domain için gerekli belgeleri görüntülemektesiniz.

 • 1- Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde aşağıdaki belgelerden biri gereklidir.
  • 1.1: T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 1.2: Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi
 • 2- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçer belgelerden herhangi bir tanesi gereklidir.
  • 2.1: Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
  • 2.2: Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
  • 2.3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
 • 3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
 • 4- Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
 • 5- Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
 • 6- Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
 • 7- Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
 • 8- Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • 9- Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
 • 10- Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
 • 11- Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
 • 12- İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
 • 13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için,başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
 • 14- Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
 • 15- Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
 • 16- Süresiz yayınlar için, yayının aslı
 • 17- İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
 • 18- Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi
 • 19- Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • 20- Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • 21- Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • 1- Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin tarafımıza iletilmesi yeterli olacaktır.
  • 1.1: Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı)
  • 1.2: Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte)
  • 1.3: İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte). Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.
 • 1- Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin tarafımıza iletilmesi yeterli olacaktır.
  • 1.1: Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün (ilk üç sayfası ile son sayfasının) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  • 1.2: Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • 1- Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin tarafımıza iletilmesi yeterli olacaktır.
  • 1.1: Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesi.
  • 1.2: "Alan Adı Tahsis Formu" nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • 1- Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
 • 1- ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur. ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
 • 1- Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Domain (diğer ismiyle alan adı), web sitenizin internetteki açık adresidir. Web sitenizi ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, web sitenizin IP adresini yazmak yerine daha akılda kalıcı ve estetik olan web sitenizin ismini yani domaini yazarak erişebilirler.

Bir domain tescili için en önemli kriter, satın almak istediğiniz domainin farklı biri tarafından tescillenmemiş olması ve satın almaya müsait olmasıdır. Bu nedenle, bir domain tescili öncesi mutlaka domain sorgulama işlemi yapılması gerekir. Domain sorgulama işlemini Veridyen ana sayfasından veya Domain Sorgulama sayfasından gerçekleştirebilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz domainleri sorguladıktan sonra eğer satın almaya müsaitse Kayıt Et butonuna tıklayarak sepetinize ekleyebilir ve sonrasında da ödeme işlemlerini tamamlayarak domainin tescil işlemini tamamlayabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz domainin ticari ünvanınızda yer alması veya o kelimeye ait marka tescili ya da marka tescili başvuru belgenizin olması gerekir. Eğer ticari ünvanınızda yer almayan bir kelime veya kelime grubu için başvuru yapıyorsanız başvurunuz reddedilir. Örneğin ABC Su Ürünleri Ltd. Şti. isminde bir ticari ünvanınız olduğunu varsayalım; bu durumda, abc.com.tr, abcsu.com.tr, abcsuurunleri.com .tr gibi domainleri tescilleyebiliyorsunuz.

Başvuru gerçekleştikten sonra ilk 5 iş günü içerisinde belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru iptal olur ve tekrar başvuru yapılması gerekir.

Belgeli domainler, belgelerin eksiksiz teslimini takiben 1-4 iş günü içerisinde, belgesiz domainler 1 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Elbette, dilediğiniz zaman tekrar başvuru yapılabilir. Fakat, bir başka kişinin başvuru oluşturmamış veya domaini tescil etmemiş olması gerekir.

.gen.tr, .web.tr, .biz.tr, .info.tr uzantılı domainler belgesiz tescillenebilmektedir.

.TR uzantılı domainler sadece belgeler aracılığıyla transfer edilebilmektedir. Diğer jenerik uzantılar gibi transfer kodu ile transferi gerçekleştirilemez. Gerekli belgeler arasında .TR Sorumlu Değişikliği Formu ve ilk başvurunuz ile uzantınıza göre ekstra belgeler istenebilmektedir. .TR Sorumlu Değişikliği Formu içerisine transfer etmek istediğiniz ve mevcut firmanızın sorumlu kodlarını girmeniz gerekmekte, belgeyi de transfer etmek istediğiniz firmanın göndermesi gerekmektedir.