Alan adı işlemleri, uluslararası düzeyde organize olmuş ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) ve TRABİS (".tr" uzantılı internet alan adı sistemi) tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu prosedürler ilgili otorite tarafından belirlenmiş, dünya çapında geçerliği olan, değiştirilemeyen kurallardır ve tüm alan adı uzantıları bağlayıcılık arz etmektedir.

Alan adları kayıt sürelerinin bitimini takiben tüm yönetim haklarını kaybederler. Kayıt süresi dolan alan adları üzerinde kontak bilgisi düzenleme, dns değişikliği gibi alan adlar için hayati öneme sahip hiçbir yönetimsel işlem gerçekleştirilemez.

Alan adlarının hak sahipliğinin tamamen kaybolması 80-90 gün arasında gerçekleşen bir sürece ihtiyacı vardır. Bu süreç bazı uzantılarda farklılıklar gösterebilir. Bazı uzantılar alan adı süresi sona erdiği anda boşa düşebilmektedir. Kayıt süresi dolan ve ilgili prosedürler çerçevesinde geri alma işlemi başlatılmamış bir alan adı üzeirndeki sahipliğin kaybolması ve ilgili alan adının boşa düşmesi durumunda alan adı, uzantı politikasına uygun olarak herhangi bir kullanıcı tarafından yeniden kayıt ettirilebilir.

Veridyen, .TR uzantılı alan adları tescil ve yönetiminde TRABİS onaylı kayıt kuruluşu DH Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti. yetkili bayisidir. Kayıt Kuruluşu Tel: 0850 885 25 52

Alan Adı Kaydı

Alan adı ilk gelen alır mantığıyla kayıt edilir. Herhangi bir belge istenmeden, herhangi bir zamanda kayıt edilebilir. Ödemesini kredi kartı ile yapmış müşterilerimizin alan adları anlık kayıt edilir, ödemesini banka havalesi veya eft ile yapmış müşterilerimizin ödemeleri hesaplarımıza ulaşması ve/veya müşterimiz bu konu hakkında bir banka dekontu ile ödeme bildirimi yaptıktan sonra kayıt edilir. .TR gibi uzantılı alan adları başvuru usülü ile kayıt edildiklerinden belgeli veya belgesiz olmak üzere iki farklı sürece tabii olmaktadır. Belgesiz TR uzantılı alan adları 24 saat içerisinde, belgeli alan adları belgelerin gönderilmesini takiben 1-4 iş günü içerisinde kayıt edilirler.

Alan adı kayıt fiyatları dolar kuru üzerinden hesaplanarak, kur kaynaklı ciddi bir fark oluşması durumunda fiyatta yükseltme veya düşürülme yapılabilir.

Alan Adı Yenileme

Alan adı kayıt süresi içerisinde sistemde görünen fiyat üzerinden yenilebilir. Kayıt süresinin sona ermesi durumunda birkaç farklı periyoda tabii tutulmaktadır. Alan adları kayıt süresinin sona ermesinden sonra ilk 33 gün içerisinde, sistemde görünen fiyat üzerinden yenilenebilir. Bu 33 günlük sürecin ardından kurtarma periyodu başlar ve kurtarma periyodunda alan adları 75 USD + KDV ve 125 USD + KDV (bilinen uzantılar: .COM 100 USD + KDV, .NET 75 USD + KDV, .ORG 75 USD + KDV) arasında uzantıya göre değişen kurtarma ücreti ödendikten sonra geri döndürülebilir. İkinci 33 günlük periyodun ardından 15 günlük silinme periyodu başlar ve alan adı bu periyotta yenilenemez.

Süreçler alan adlarının uzantılarına göre değişkenlik gösterebilir ve bazı uzantılar alan adı kayıt süresinin sona ermesinden sonra yenilenemeyebilir.

Alan adı yenileme fiyatları dolar kuru üzerinden heaplanarak, kur kaynaklı ciddi bir fark oluşması durumunda fiyatta yükseltme veya düşürülme yapılabilir.

Alan Adı Silinme

Alan adı kayıt süresi içerisinde silinememektedirler. Kayıt süresinin ve sonrasındaki sürecin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde silinmesinin talep edilmesi durumunda uyguladığımız politika müşterimiz için alan adının erişilebilirliğini kesmektir. Alan adı tüm süreçleri tamamladıktan sonra boşa düşebilmektedir.

Alan adları tüm süreçleri tamamladıktan sonra boşa düşmemesi gibi durumlar firmamız kaynaklı olmayıp, backorder sistemiyle alan adlarını kayıt etmek isteyen firmalar kaynaklıdır.

Alan Adı Statüleri
Active veya OK (Aktif)

Bu statü alan adının aktif olduğunu, yenilenebileceğini, whois ve dns değişikliği gibi yönetimsel işlemlerin gerçekleştirilebileceğini ifade eder.

On-Hold (Beklemede)

Bu statü alan adının yenilenebileceğini, ancak whois ve dns değişikliği yapılamayacağını ifade eder. Alan adı bu statüde iken DNS sorgularına yanıt vermez.

Redemption Period (Kurtarma Periyodu)

Bu statü alan adının süresinin dolup, cezalı konuma düştüğünü ifade eder. Alan adı bu statüde iken DNS sorgularına yanıt vermez.

Pending Restore (Geri Yüklenmeyi Bekliyor)

Bu statü alan adının kurtarma periyodu içerisinde yenilendiğini ve geri yüklenme sürecine girdiğini ifade eder. Alan adı bu statüde iken DNS sorgularına yanıt vermez.

Pending Delete (Silinmeyi Bekliyor)

Bu statü alan adının cezalı konumu da aştığını ve silinme sürecine girdiğini ifade eder. Alan adı bu statüde iken DNS sorgularına yanıt vermez.

Kullanıcılara Uyarılarımız ve Önerilerimiz

Verdyen, alan adı sürenizin dolması ve uzatma siparişinizi geçmeniz hususunda kayıtlı üyeliğinizde yer alan mail adresinize uyarı mesajları gönderdiği gibi, sizlere verilen kullanıcı adı ve şifre ile panelinizden süresi bitmek üzere olan alan adlarınızı takip edebilmenize ve uzatma işlemi yapabilmenize olanak tanır.

Her ne koşulda olursa olsun süresi geçirilen alan adları ilgili firmamız gerekli alt yapıyı oluşturduğundan, alan adı süresi uzatmama ya da kaçırma gibi hususlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Süresi biten alan adlarının geri alımı hakkındaki politikalar için RNAP sayfasını ziyaret edin.